වීඩියෝ

හිතුමතේ ජීවිතේ.
වීඩියෝ සංවාදයට

හිතුමතේ ජීවිතේ.

හිතුමතේ ජීවිතේ. මිනිස්සු මරනවට අපි හැමෝම විරුද්ධයි. එත් මේ දේ අපිට වුනත් අපි කරන්නෙත් මේකම තමයි. මිනිස්සු මොනවා කිව්වත් ඔබට අපේ හිතේ ලොකු ගෞරවයක් තියනව. මේ දේ ඔබට වුනා නම් මොනවද කරන්නේ කියල දැනගන්න කැමති. කැමති නම් ඔයාලගේ අදහස් කියන්න.  

මම සිල් බිඳගත්තේ
වීඩියෝ සංවාදයට

මම සිල් බිඳගත්තේ

මම සිල් බිඳගත්තේ මෑත කාලයේ ගොඩක් කතා වුන Video එකක්. සමහර අය හොඳයි කියනවා වගේම බනින විශාල ප්‍රමාණයකුත් ඉන්නවා. ආන්දෝලනාත්මක Video එකක්. අදහස් දැන ගැනීම වටිනවා කියල හිතුව.