දේශපාලන

මහින්ද රාජපක්ෂ .
දේශපාලන

මහින්ද රාජපක්ෂ .

මහින්ද රාජපක්ෂ . දේශපාලනයේ කතා නොකරම බැරි කෙනෙක් තමයි මහින්ද රාජපක්ෂ. තාමත් එතුමාගේ චරිතය තීරණාත්මකයි. ගොඩක් අය කියනවා එතුමා නිසා නිදහස් පක්ෂය දෙකඩ වෙනවා කියල. සමහර අය කියනවා මහින්ද මහත්තය අලුත් පක්ෂයක් හදන්නම ඕනේ කියල. තවත් කොට්ටාශයක් කියනවා එතුමා දැන් ගෙදරට වෙලා හිටියොත් හොඳයි කියල. ඔයාල ඒ ගැන මොකද හිතන්නේ […]

යහපාලනය.
කාලීන දේශපාලන

යහපාලනය.

යහපාලනය. දැන් ලංකාවේ ජනප්‍රියම වචනයක්. පසුගිය වසරේ වෙනසක් ඕනේ කියල හිතපු හැමදෙනාම එකතු වෙලා වෙනසක් කරා. දැන් ඒ වෙනස ගැන කතා කරන්න කලේ හරි. මොකද හිතන්නේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන වෙනස ඇති වුනාද ? එහෙම නැත්තම් කිසිම වෙනසක් වුනේ නැද්ද? ඕනෑම අදහසක් අපි එක්ක බෙදාගන්න පුළුවන්. අපිටත් ඕනේ හොඳ සංවාදයක්. මේක […]