මගේ අදහස්

අපේ අදහස් contest
මගේ අදහස්

අපේ අදහස් contest

අපේ අදහස් contest අපේ contest එක ගැන කියනවා නම් මුලින්ම කියන්න ඕනේ අපි මෙහෙම කරන්න හිතුවේ site එක බලන අයට හොඳ quality දේවල් දෙන්න ඕනේ නිසා. අනිත් එක හොඳට ලියන අයගේ හැකියාව අගේ කරන්න ඕනේ නිසා.ඔයාලට ඕනේ post එකක් නැත්තම් නිර්මාණාත්මක video එකක් (Gappiya) වගේ. නැත්තම් නිසඳැසක් එහෙමත් නැත්තම් cartoon […]

අපේ අදහස්.
මගේ අදහස්

අපේ අදහස්.

ේ අදහස්. මුලින්ම කියන්නම්කො අපි මේ Site එක හැදුවේ ඇයි කියල. අපිත් ඉස්සර ලංකාවේ ගොඩක් Site බැලුව කියෙව්වා. එත් ටික කාලයක් ගියාම හිතුන ගොඩක් Site වල ගන්න දෙයක් ඇත්තෙම නෑ කියල. දැන් නම් හැම Site එකක්ම වගේ දේශපාලනය වෙලා. දාන Post විතරක් නෙමෙයි comments පවා එක පැත්තක ඒවා විතරයි. කොහොම […]