අපේ අදහස් contest

අපේ අදහස් contest

අපේ අදහස් contest

අපේ contest එක ගැන කියනවා නම් මුලින්ම කියන්න ඕනේ අපි මෙහෙම කරන්න හිතුවේ site එක බලන අයට හොඳ quality දේවල් දෙන්න ඕනේ නිසා. අනිත් එක හොඳට ලියන අයගේ හැකියාව අගේ කරන්න ඕනේ නිසා.ඔයාලට ඕනේ post එකක් නැත්තම් නිර්මාණාත්මක video එකක් (Gappiya) වගේ. නැත්තම් නිසඳැසක් එහෙමත් නැත්තම් cartoon එකක් හරි ඇඳලා අපේ contest එකට එන්න පුළුවන්. තියන එකම limitation එක දාන post එක ඔයාගේ එකක් වෙන්න ඕනේ එච්චරයි. අපි මේක පෙබරවාරි මාසේ පටන් ගන්නේ site එක අලුත් නිසා පලවෙනි contest එකට මාර්තු 31 වෙනද වෙනකම් මාස දෙකක් post දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඉඳන් අපි දෙන්නේ එක මාසයයි හැම මාසෙම දිනපු කෙනාව ඊළඟ මාසේ 15 වෙනිදට අපි කියනවා. හැම මාසෙම දිනන කෙනාට අපි Rs:3000 ක් දෙනවා. පලවෙනි සැරේ විතරක් අපි මස දෙකක් දෙනවනේ ඒ කියන්නේ අපි පලවෙනි winner කියන්නේ April 15. ඒ නිසාත් අපේ පලවෙනි winner නිසාත් එදාට අපි Rs:5000 ක් දෙනවා. දැන් ඉතින් ඒ ගැන විස්තර ඇති ඕනේ දෙයක් තියනවා නම් අපිව contact කරන්න. admin@apeadahas.com.

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

4 + thirteen =