සිංහ ලේ

සිංහ ලේ

සිංහ ලේ

අද තවත් ජනප්‍රිය මාතෘකාවක්. ඒ වගේම බොහොම වෙනස් මත තියන මාතෘකාවක්. සමහර අය මේක ජාතිවාදයක් විදිහට හදුන්වනවා. තවත් අය මේක සිංහලයන්ගේ පිබිදීමක් .විදිහටත් හඳුන්වනවා. අපි මේ ලඟකදී දැක්ක මුස්ලිම් අයට හලාල් නම් සිංහල අයට “සිංහ ලේ” කියල යොදන්න බැරි ඇයි කියල. තව ඇය මේක විහිලුවට අරගෙන “බොත ලේ”, “රෝහ ලේ”,”වීම ලේ”
වගේ වචනත් දාල තිබුන. ඒ නිසා අපිට හිතුන හැමෝගෙම අදහස් දැනගන්න. මොකද ඔයාල කියන්නේ මේ ගැන.

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

eighteen − nine =