ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය

ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය

ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය

මේකත් දැන් බොහොම ජනප්‍රිය මාතෘකාවක්. කොටදෙනියාවෙන් පටන් අරගෙන සිසු මර්දනය හරහා ඇඹිලිපිටිය දක්වා ආපු  පොලිස් වික්‍රමයන් අපි දැක්ක. පොලිසිය අද වෙනකොට මහජනයාට එපා වෙලා තියන  ආයතනයක් බවට පත් වෙලා.
නමුත් අපි කතා කරන්නේ ඇත්තටම එක එහෙමද එහෙම නැත්තම් පොලිසිය කරන හොඳ යටපත් කරලා නරක විතරක් ඉස්මතු කරනවද ? . මොකද අපිට ආරංචි වෙලා තියන ආකාරයට ඇඹිලිපිටිය අද අරාජික වෙලා. මේ ගැන අපි මධ්‍යස්තව කතා කරන එක හොඳයි කියල හිතුන. මොනවද? ඔයාලගේ අදහස්.

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

one × three =