යහපාලනය.

යහපාලනය.

යහපාලනය.
දැන් ලංකාවේ ජනප්‍රියම වචනයක්. පසුගිය වසරේ වෙනසක් ඕනේ කියල හිතපු හැමදෙනාම එකතු වෙලා වෙනසක් කරා.
දැන් ඒ වෙනස ගැන කතා කරන්න කලේ හරි. මොකද හිතන්නේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන වෙනස ඇති වුනාද ? එහෙම නැත්තම් කිසිම වෙනසක් වුනේ නැද්ද? ඕනෑම අදහසක් අපි එක්ක බෙදාගන්න පුළුවන්. අපිටත් ඕනේ හොඳ සංවාදයක්.
මේක හොඳ මාතෘකාවක් නිසා අපිට හිතුන කාලීන POST එකක් විදිහට දාන්න.

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

10 + 12 =