මහින්ද රාජපක්ෂ .

මහින්ද රාජපක්ෂ .

මහින්ද රාජපක්ෂ .

දේශපාලනයේ කතා නොකරම බැරි කෙනෙක් තමයි මහින්ද රාජපක්ෂ.
තාමත් එතුමාගේ චරිතය තීරණාත්මකයි. ගොඩක් අය කියනවා එතුමා නිසා නිදහස් පක්ෂය දෙකඩ වෙනවා කියල. සමහර අය කියනවා මහින්ද මහත්තය අලුත් පක්ෂයක් හදන්නම ඕනේ කියල. තවත් කොට්ටාශයක් කියනවා එතුමා දැන් ගෙදරට වෙලා හිටියොත් හොඳයි කියල. ඔයාල ඒ ගැන මොකද හිතන්නේ මේක රටට බලපාන තීරණයක් නිසා අපි හිතුව අදහස් විමසල බලන්න

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

15 − 9 =