දන්නෝ බුදුන්ගේ

දන්නෝ බුදුන්ගේ

මේ දවස් වල මේ ගීතය හරිම ජනප්රියයි. කොටින්ම කියනවා නම් නිවේදකයෙකුට JOB එකත් නැති වුනා.
මේ ගීතය මුලින්ම ගයන කරලා තියෙන්නේ OPERA STYLE එකට තමයි. ඒ වුනාට මිනිස්සු දන්නේ අපේ අමරදේව මාස්ටර් කියපු සින්දුවනේ. කොහොම වුනත් මේ ගැන අදහස් ටිකක් දැන ගන්න ඕනේ කියල අපි හිතුව.

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

10 − six =