අවජාතක පරපුර

අවජාතක පරපුර

නම අලුත් පරපුර වුනාට එක නම් ගැලපෙන්නේ නෑ. මොකද අපිත් අලුත් පරපුරේ එත් අවජාතක පරපුරේ නම් නෙමෙයි.
අපි මද්දුම බණ්ඩාරට, හමුදාවට , දුටුගැමුණු රජතුමාට, අපේ රුවන්වැලි  මහාසෑයට අවමන් කරනවා දැක්කා. මේ site එක අපි හැදුවේ කාටවත් බනින්න නම් නෙමෙයි. එත් මේ වගේ අවජාතක වැඩ වලට නම් කට පියාගෙන ඉන්න හිතෙන්නෙම නෑ.
මේක කාලීන මාතෘකාවක් නිසා ඔයාලගේ අදහස අපිට වටිනවා. ඒකයි මේ POST එක දැම්මේ.

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

7 − two =